Využívání SW pro vyhledávání rizik ROVS

www.dasar.cz/rovs

 

Strojový přepis PDF:

 

logo FAST

logo Oktaedr

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ,
FAKULTA STAVEBNÍ

uděluje: Bc. Pavlu Řihákovi

CERTIFIKÁT

o absolvování kurzu

Využívání specializovaného SW pro vyhledávání rizik, ROVS

konaného v rámci projektu „OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví“,
registrační číslo projektu: C11.07/2.4.00/31.0012,

17.2.2014

 

 

ORGANIZÁTOR: Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb FASTvVUT v Brně
LEKTOR: Nikola Pancnerová ( zástupce pro brněnský region) , Mgr. Jaroslav Brácha (školitel)
Rožnovský vzdělávací servis, s.r.o (ROVS) pobočka Brno, Maničky 163/7, 616 OO Brno

 

 

podpis a razítko