Oktaedr – Speciální technologie v praxi

www.dasar.cz/oktaedr-specialni-technologie

 

Strojový přepis PDF:

 

 

logo FAST

logo Oktaedr

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ,
FAKULTA STAVEBNÍ

uděluje:
Bc. Pavlu Řihákovi

CERTIFIKÁT
o absolvování kurzu


SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE V PRAXI 23.9.2013 – 2.12.2013


konaného v rámci projektu „OKTAEDR partnerství a sítě stavebnictví“,
registrační číslo projektu: EZ.1.07/2.4.00/31.0012,

V Brně 2. 12. 2013

 

Ing. Radka Kantová

podpis

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb FASTvVUT

 

loga
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ