Potvrzení přednáškových aktivit FAST

www.dasar.cz/potvrzeni-prednaskovych-aktivit-fast

 

Strojový přepis PDF:

 

 

logo FAST

 

FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV TECHNOLOGIE,
MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB

 

V Brně, 15. května 2013


Věc: Potvrzení přednáškových aktivit pana Pavla Řiháka na Fakultě stavební VUT v Brně


Pan Pavel Řihák, nar. 14.4.1990, bytem Ústecká 205, Česká Třebová, 560 02,
v akademickém roce 2012/13 spolupracoval s Ústavem technologie, mechanizace a řízení staveb.

Pro studenty bakalářského studijního programu Stavební inženýrství-oboru
Pozemní stavby a pro studenty navazujícího magisterského studijního
programu Architektura a rozvoj sídel přednášel v souvislosti s řešením
programů ESF problematiku dřevěných konstrukcí a ochrany dřeva. Jednalo
se o akce organizované v rámci řešeni projektu CEPRI —
CZ.1.07/2.2.00/28.0301 — středoevropské centrum pro vytváření a realizaci
inovovaných technicko-ekonomických studijních programů a také řešení
projektu OKTAEDR — partnerství a sítě stavebnictví —
CZ.1.07/2.4.00/31.0012.

Potvrzení se vydává pro účely doložení aktivit v CV jmenovaného.

 

podpis a razítko

 

Ing. Radka Kantova
Tajemník Ústavu technologie,
mechanizace a řízení staveb
kantova.r@fce.vutbr.cz
tel.: +420 5414 7974

 

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ ÚSTAV TECHNOLOGIE,
MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB
Veveří 95, 662 37 Brno
tel: +420-54114 7966, fax: +420-54114 7967
email: 2490@fce.vutbr.cz
http://www.fce.vutbr.cz