Ovládání systému BUILDpower S

https://dasar.cz/rts-buildpower

 

Strojový přepis PDF:

 

 

RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brna 615 OO vydává

OSVĚDČENÍ

číslo osvědčení: S13/10-08

Pavel Řihák

absolvoval seminář


Ovládáni systému BUILDpower S


 

logo RTS

 

podpis / razítko

 

Bc. Michal Kancléř

školitel divize informačních systémů

V Brně dne 16. 10. 2013

   Účastník je způsobilý v praktickém užívání systému BUILDpower S.