Srub

Srub

  • Zhotovitel: Sruby Pacák
  • TDI včetně koordinace výstavby DaSaR Ing. Pavel Řihák