• Zhotovitel: Drevovodom Rajec s.r.o.
  • Sanace a schodiště: DaSaR Ing. Pavel Řihák