• Zhotovitel: DNT STAV s.r.o.
  • TDI včetně koordinace výstavby DaSaR Ing. Pavel Řihák